MODELLCENTRALEN

Denna sidan kommer att härbärgera köpvillkor och annan information som kan behövas för att handla här, saknas något så hojta till så ska jag fixa det så fort jag kan om det är möjligt.

Skriv dina tips via E-mail tilll info@modellcentralen.se eller också gärna på facebooksidan om det är av allmänintresse.

Öppettider, fredagar 12:00-18:00 och lördagar 10:00-14:00.