MODELLCENTRALEN

GDPR-information

I enlighet med EU:s dataskyddsförordning

Dessa uppgifter sparas av Modellcentralen.


Modellcentralen sparar följande uppgifter när inköp i vår webbutik görs.


Kundens namn

Adress

Telefonnummer

E-postadress

Orderhistorik

Fakturor


Vid beställning via telefon, E-post eller i butik sparas motsvarande uppgifter som vid inköp i webbutiken.

Vid fakturering och bokföring sparas motsvarande uppgifter som vid inköp i webbutiken.

Vid intresseanmälan, supportärenden eller frågor sparas telefonnummer och/eller E-postadress samt korrespondans.Syfte och rättslig grund till att uppgifter sparas.


För att kunna fullgöra ingångna köpeavtal och genomföra leverans av varor, samt åtaganden vid garantiärenden, reklamationer och retur av varor.


För att kunna föra bokföring i enlighet med Skatteverkets regler.Lagring av och tillgång till personuppgifter.


Modellcentralen sparar insamlade uppgifter under så lång tid som krävs för att kunna fullfölja åtaganden mot kund och för att kunna följa Skatteverkets bokföringsregler.


Uppgifter sprids ej och används enbart internt i Modellcentralens affärsverksamhet.

Uppgifter kan dock spridas till tredje part i samband med inköp och utförande av transporttjänst.


Du kan närsom du önskar få utdrag på uppgifter som vi sparat om dig.

Uppgifterna kan också om så önskas raderas med undantag av dessa som krävs för att kunna föra bokföring enligt Skatteverkets krav.Kontaktuppgifter


Modellcentralen

Svartingstorp 202

395 98  Läckeby


info@modellcentralen.se


O7O - 891 1435

Öppettider, fredagar 12:00-18:00 och lördagar 10:00-14:00.