MODELLCENTRALEN

Vagnslaster med Volvo-karosser.

1964-04-14

Öppettider, fredagar 12:00-18:00 och lördagar 10:00-14:00.