MODELLCENTRALEN

Byggen av Riksgränsbanan. Rallare poserar i grusgrop där nuvarande Abisko turistbyrå ligger. Allt arbete gjordes på den tiden för hand. Arbetet pågick under perioden 1898-1902 under mycket svåra förhållanden.

Öppettider, fredagar 12:00-18:00 och lördagar 10:00-14:00.