MODELLCENTRALEN

Historik: Ställverket är tillverkat av Westinghouse och är en typ av elektriskt ställverk med mekaniskt register och togs i bruk år 1925, samt togs ur bruk och ersattes av nytt ställverk modell 75, 1982-10-27.


Öppettider, fredagar 12:00-18:00 och lördagar 10:00-14:00.